วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ  นางสาว ภัสรา   จันแดง    หมู่ 1  เอกการประถมศึกษา
ชื่อเล่น  นุ่ม
คติประจำใจ  ฝันให้ไกลไปให้ถึง
ภูมิลำเนา     จังหวัด ขอนแก่น

ฉันไม่ใช่หรือเธอไม่พอ